Obec Vlastiborice
Obec Vlastiborice najdete na jihovýchode okresu Liberec, asi 80km od Prahy, 20km od Liberce, 10km od Turnova a 12km od Ceského Dubu. Obec se svými ctyrmi osadami Jivina, Sedlíštka, Slavíkov a Vlastiborice, reprezentuje typicky venkovské osídlení. Obec se nachází mezi Jizerskými a Lužickými horami na okraji Ceského Ráje nedaleko zámku Sychrov. Dnes žije v obci více než 210 místních obyvatel.
Fotografie z obce
iTurnovsko.cz - regionální informacní portál
Oficiální stránky obce Pacerice
Oficiální www stránky obce Svijanský Újezd
Oficiální www stránky obce Kobyly
Oficiální stránky obce Pencín
 
Kronika obce (články 1 až 10, celkem 3)
2008-02-22 14:51:55
>> Paměti obce: Poloha a název obce, 1. díl
Místní obec Vlastibořice pozůstává ze čtyř osad: Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka, část osady Slavíkov a několika samot (příl. 13). Osada Vlastibořice leží při silnici III. třídy č. 2793 napojující se na severu na silnici č. 2791 Radimovice - Nechálov, na jihu v Pěnčíně na silnici č. 2799 Svijanský Újezd - Čtveřín (příl.7). Zeměpisné souřadnice kostela: 50° 37' 07" s.z.š. a 15° 03' 17" v.z.d. (odsunuto z mapy).Výška terénu Na příhonu 413,9 m (trigonometrický bod), u bílého křížku pod vsí 367,3 m, jižněji u sochy P. Marie na odbočce cesty do Padařovic 350,8 m. Nejnižší místo v katastru je na severu u Mohelky v Klamorně asi 280 m, na jihu v Padařovické rokli asi 300 m (příl. 16).
zobrazit celý článek >>
2008-01-22 14:53:00
>> Paměti obce: Úvodní slovo autora
Vox audita perit, littera scripta manet (Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo)
Při vyhledávání pramenů k sepsání rodové kroniky jsem získal i mnoho informací o historii mé rodné obce Vlastibořic a rodné obci mé manželky Svijanském Újezdě, dlouho ale ležely v zásuvce psacího stolu v rukopisných poznámkách. Když mi v r. 1997 vnučka věnovala k mým osmdesátým narozeninám chytrý psací stroj - stolní počítač, rozhodnul jsem se, i přes pokročilý věk, nevyužité informace za pomoci počítače uspořádat, sepsat a zpřístupnit širšímu okruhu zájemců. Kroniky vedené na obou obcích se totiž po roce 1950 ztratily a seznámit se s historií obce nebylo proto snadné. Příčinou ztráty byla patrně snaha, něco z kronik a tím i z pamětí obce vymazat (vox audita perit).
zobrazit celý článek >>
2008-01-05 13:01:52
>> Paměti obce: Přehledný obsah
Památce svých předků a své rodné obci věnuje autor. Psáno roku 2001, 2003.
I . VLASTIBOŘICE
1. Poloha a název obce
2. Charakter okolní krajiny, kraj od Ještěda k Troskám
3. Slované v Čechách, kmen Charvátů, dosídlení kraje, germanizace
4. Založení Vlastibořic, život ve vsi od raného středověku
5. První historické zprávy o vsi
6. Statky v horním Pojizeří do r. 1618, některá drobná okolní zboží, sídla podle roku doložení, města
7. Panství Svijany, velkostatek Sychrov, zemědělské podnikání velkostatku, pozemkový majetek velkostatku Sychrov v r. 1903
8. Poddanství a nevolnictví, pozdvižení sedláků na Svijansku
9. Robota, robotní povinnosti poddaných, kolik se platilo desátku loukovskému faráři, Registra Urburny Panství Svijany Obnovený léta 1624, Kontrakt a protokol robotního patentu rychty Lastiborský, Robotovýkupní smlouva, výkup z roboty, kvitance
zobrazit celý článek >>
Tato www prezentace vcetne textového a obrazového materiálu je chránena dle autorského zákona. Copyright © Obec Vlastiborice
Design and system TopDesign