Obec Vlastiborice
Obec Vlastiborice najdete na jihovýchode okresu Liberec, asi 80km od Prahy, 20km od Liberce, 10km od Turnova a 12km od Ceského Dubu. Obec se svými ctyrmi osadami Jivina, Sedlíštka, Slavíkov a Vlastiborice, reprezentuje typicky venkovské osídlení. Obec se nachází mezi Jizerskými a Lužickými horami na okraji Ceského Ráje nedaleko zámku Sychrov. Dnes žije v obci více než 210 místních obyvatel.
Fotografie z obce
iTurnovsko.cz - regionální informacní portál
Oficiální stránky obce Pacerice
Oficiální www stránky obce Svijanský Újezd
Oficiální www stránky obce Kobyly
Oficiální stránky obce Pencín
 
Kronika obce
>> Paměti obce: Poloha a název obce, 1. díl

Místní obec Vlastibořice pozůstává ze čtyř osad: Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka, část osady Slavíkov a několika samot (příl. 13). Osada Vlastibořice leží při silnici III. třídy č. 2793 napojující se na severu na silnici č. 2791 Radimovice - Nechálov, na jihu v Pěnčíně na silnici č. 2799 Svijanský Újezd - Čtveřín (příl.7). Zeměpisné souřadnice kostela: 50° 37' 07" s.z.š. a 15° 03' 17" v.z.d. (odsunuto z mapy).Výška terénu Na příhonu 413,9 m (trigonometrický bod), u bílého křížku pod vsí 367,3 m, jižněji u sochy P. Marie na odbočce cesty do Padařovic 350,8 m. Nejnižší místo v katastru je na severu u Mohelky v Klamorně asi 280 m, na jihu v Padařovické rokli asi 300 m (příl. 16).

Po správní stránce příslušela obec v rámci svijanského panství do kraje Boleslavského (circulus Boleslaviensis, příl. 6), od r. 1850 k politickému okresu Turnov - soudní a berní okres Český Dub, od r. 1960 kdy byl okres Turnov zrušen, přičleněna k území okresu Liberec. V r. 1980 začleněna do střediskové obce Pěnčín, od 1.1.1991 se stala opět samosprávnou obcí.

Osada Jivina leží při silnici III. třídy č. 2791 Radimovice - Nechálov, 1 km sv. Vlastibořic. Výška terénu dosahuje na Hrobce 412 m, ve vsi na odbočce cesty do Kotle 406,6 m, u trigonometrického bodu za hřbitovem 397,6 m, u Mohelky ve Slavíkově asi 292 m.

Osada Sedlíšťka leží při téže silnici č. 2791, asi 1,5 km sz. Vlastibořic. Výška terénu dosahuje u vodojemu nade vsí asi 387 m, u rybníka 380 m, v údolí Mohelky v Trávníčku asi 280 m.

Osada Slavíkov, část ležící na levém břehu Mohelky je při silnici č. 2771 z Radimovic do Trávníčku, asi 1,5 km severně Vlastibořic, výška u potoka asi 292 m.

Podle sčítání lidu z r. 1981 byly zjištěny tyto počty obyvatel (v čitateli) a domů (ve jmenovateli): Jivina 69/22, Sedlíšťka 55/17, Slavíkov 2/1, Vlastibořice 151/56, celkem 277/96.

Název obce. Jméno Vlastibořice odvozuje Dr. J. V. Šimák od jména osobního a to tzv. rodového - patronymického, značícího zpravidla čeleď - potomky praotcovy, nebo poddané něčí, končící na ici - Vlastibor - Vlastibořici. Lidové znění vsi (bydliště rodu) bylo Lastibořice (v Lastibořicích, do Lastibořic) a v tomto tvaru bylo převzato do němčiny - Lastiborschitz a počalo se s počátečním L psát i v českých textech. Ve svijanských registrech je ves na počátku uváděna jako Vlastibořice, od r. 1656 jen Lastibořice. K návratu k původnímu názvu Vlastibořice došlo až v r. 1903, na žádost a náklady obce.

Autor:
Tato www prezentace vcetne textového a obrazového materiálu je chránena dle autorského zákona. Copyright © Obec Vlastiborice
Design and system TopDesign