Trabisetkání 2011
Hasiči zvou na 5. ročník akce " otevírání trabisezóny 2011 ", která se uskuteční 7.5.2011 na návsi ve Vlastibořicích. Příjezd trabantů je předpokládaný na 14 hodinu. Zde bude předán klíč od brány a slavnostně otevřena trabisezóna. Občerstvení pro všechny návštěvníky zajištěno. Zde si můžete prohlédnout fotografi č. 1 a fotografii č.2 z loňské akce.
Masopust 2011 - fotky
Zde si můžete prohlédnout fotografie z letošního masopustu. Autor Pavel Kadlec. A dále společnou fotografii účastníků masopustu před kapličkou na Jivině. Archiv Pavel Svačinka.
Inovace Fotogalerie
Vážení spoluobčané, připravujeme do naší webové prezentace rozsáhlou fotogalerii, ve které naleznete nejenom fotografie objektů, prostranství či historických staveb v naší malebné obci ale také fotografie z konaných sportovních, kulturních i společenských akcí. Žádáme Vás o možnost poskytnutí zajímavých fotografií v digitální či klasické podobě, zejména máteli k zapůjčení fotografie historické, které dokumentují stav obce v období prvorepublikovém či v období let 1940 - 1990. Případné dotazy či nabídky směrujte na starostu či místostarostu obce.